Black Crowes — She Talks To Angels bass tabs

BASSLINE FOR SHE TALKS TO ANGELS
As recorded by Black Crowes


gemini67@globalfreeway.com.au


|——————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|————————2—2—2——|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)———————————|


|——————————————————|———————————————|———————————————|——————|————————————————|—————————————|
|————————————4—————|———————————————|———————————————|——————|————————————————|—————————————|
|—2——2——4/—6———6——|———————————————|———————————————|——————|————————————————|—————————————|
|————————————————5—|—5—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)——|—0——0—0—5—4—2—0—|—(0)———————0—|


||—————————————————|————————————|————————————————|———————————|————————————————|————————————|
||o————————————————|————————————|————————————————|———————————|————————————————|————————————|
||o————————————————|————————————|————————————————|———————————|————————————————|————————————|
||——0——0—0—2—0—2—0—|—0———————0——|—0——0—0—2—0—2—0—|—0———————0—|—0——0—0—2—0—2—0—|—0———————0——|
1 2 + 3 + 4 +


|————————————————|—————————————————||——————————————————|——————————————————|
|————————————————|———————2——————2——||————————————4—————|——————————————————|
|————————————————|—————————————————||—2——2——4/—6———6——|——————————————————|
|—0——0—0—2—0—2—0—|—(0)—0————0—0————||————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5——||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|———————————————|————————2—2—2——|————————————4—————|——————————————————|
|———————————————|———————————————|—2——2——4/—6———6——|——————————————————|
|—0——0——5—4—2—0—|—(0)———————————|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5——|1.
|——————————————|———————————|————————————————|————————————||
|——————————————|———————————|————————————————|———————————o||
|——————————————|———————————|————————————————|———————————o||
|—0————5—4—2—0—|—(0)———————|—0——0—0—5—4—2—0—|—0——————0———||2.
|———————————————|—————————————————————||———————————————|————————————————————|
|———————————————|—————————————————————||———————————————|—————2—2—2—————2————|
|———————————————|—————————————————————||———————————————|————————————————————|
|—0——0——5—4—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0—2—4—||—5——5——5—5—5—0—|—(0)———————0—0———0——||—————————————————————|———————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|—————————————————————|—————2—2—2—————2———|—————————————————————|—————2—2—2—————2————|
|—————————————————————|———————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|—5—5—5—5—5—5—5—5—5—0—|—(0)———————0—0———0—|—5—5—5—5—5—5—5—5—5—0—|—(0)———————0—0———0——|||———————————————————||——————————————|———————|———————|———————|——————|—————|———————||——————|
||o—————————————————o||——————————————|———————|———————|———————|——————|—————|———————||——————|
||o—————————————————o||——————————————|———————|———————|———————|——————|—————|———————||——————|
||——5—5—5—5—5—5—5—5——||—0————5—4—2—0—|—(0)———|—(0)———|—(0)———|—(0)——|—————|—————0—||—0————||——————————|———————|———————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————||
|——————————|———————|———————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————||
|——————————|———————|———————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————||
|—(0)————0—|—0—————|—(0)————0——|—0————————|—(0)———————0—|—0————————|—0———————12——|||——————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|————————2—2—2——|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|———————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)———————————||——————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|———————2——————2——|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)—0————0—0————||——————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————4—————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|—2——2——4/—6———6——|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————————5—|—(5)—5—5——5—5—5—|—0——0——5—4—2—0—|—(0)—0—0——0—0—0——||——————————————————|——————————————————————|————4————————————|————————————————————————————|
|————————————4—————|—————————7——————7—————|———————————4—————|————————————————————————————|
|—2——2——4/—6———6——|——————————————————————|—2————4/—6———6——|———————————————————————4—0——|
|————————————————5—|—(5)—5—5————5—5———5—5—|———————————————5—|—(5)—5—5—5—5—5—5—5—5—5——————||——————————————————|——————————————————|——————————|——————*|
|————————————4—————|——————————————————|——————————|——————*|
|—2——2——4/—6———6——|——————————————————|——————————|——————*|
|————————————————5—|—(5)—5—5—5—5—5—5—|—0————————|—(0)——*|


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Legend
——————

h = hammer—on | = bar
p = pull—off|| = double bar
b = bend||* = repeat start
r = bend release*|| = repeat end
/ = slide up/down*| = double bar (end)
|5] = nat. harmonic ! = repeat beat (,8th)
<5> = art. harmonic!! = repeat beat (16th)
~ = vibrato % = repeat measure
tr = trill : = bar (freetime)
T = tapdu = tremolo bar dip
TP = trem. picking d = tremolo bar down
PM = palm muting u = tremolo bar up
S = slapud = tremolo bar inverted dip
P = pop = = hold (bend or tremolo bar)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

******************************************************************************************
* This file was generated with Power Tab Editor — Get it at http://home.tct.net/~blarsen *
******************************************************************************************


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top