Duran Duran — Save A Prayer bass tabs

Song: Save a Prayer
Artist: Duran Duran

r — rest
/ — slide up


Intro:

D F Bb G F
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————7—5—4—3——3———————————3—4—5———5——3———3——————————————————
A:—5———————————————3—2——1—1/———————————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————7—5—4—3——3—————————————————————————————————————————————
A:—5———————————————3—2——1——1—0—0————————3——3—4—————————————————
E:———————————————————————————————3——3——————————————————————————


Verse:
You saw me standing by the....
D F Bb G F
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————7—5—4—3——3———————————3—4—5———5——3———3——————————————————
A:—5———————————————3—2——1—1/———————————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:——————7—5—4—3——3—————————————————————————————————————————————
A:—5———————————————3—2——1——1—0—0————————3——3—4—————————————————
E:———————————————————————————————3——3——————————————————————————

Take a chance...
D F Bb G C
G:————————————————2—3—4————————————————————————————————————————
D:—————4—5—7——3————————————————————————————————————————————————
A:—5————————————————————1—r——1—0————————3—3—4——————————————————
E:———————————————————————————————3——3——————————————————————————

D F Bb G C
G:————————————————2—3—4————————————————————————————————————————
D:—————4—5—7——3————————————————————————————————————————————————
A:—5————————————————————1—r——1—0————————3—3————————————————————
E:———————————————————————————————3——3——————————————————————————


Pre—chorus:
Don't say a prayer for me now....
B D G F# A
G:————————————————————————————————2————————————————————————————
D:—————————————————5————5—5—4———4——————————————————————————————
A:—2———2—4—5———5—5—————————————————————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

B D G F# A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————5————5—5—4———4——————————————————————————————
A:—2———2—4—5———5—5————————————————0————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

Chorus:
B D G F# A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:———————————————————5——5—5—5—4———4————————————————————————————
A:—2——2—2—2—5——5—5—5————————————————0——————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

B D G F# A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:———————————————————5——5—5—5—4———4————————————————————————————
A:—2——2—2—2—5——5—5—5————————————————0——————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

2nd verse:

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————3———3—3——————————————————————————————————————————
A:—5———5—5—5——————————0—1———1—1—0————————3——3—4————————————————
E:————————————————————————————————3———3————————————————————————

D F Bb G F
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————3———3—3—————————————5———5——3——3——————————————————
A:—5———5—5—5——————————0—1———1—1—1/—————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————3———3—3——————————————————————————————————————————
A:—5———5—5—5——————————0—1———1—1—0————————3——3—4————————————————
E:————————————————————————————————3———3————————————————————————

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————3———3—3——————————————————————————————————————————
A:—5———5—5—5——————————0—1———1—1—0————————3——3—4————————————————
E:————————————————————————————————3———3————————————————————————

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————3———3—3——————————————————————————————————————————
A:—5———5—5—5——————————0—1———1—1—0————————3——3—4————————————————
E:————————————————————————————————3———3————————————————————————

D F Bb G C
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————3———3—3——————————————————————————————————————————
A:—5———5—5—5——————————0—1———1—1—0————————3——3—4————————————————
E:————————————————————————————————3———3————————————————————————

Pre—chorus:
Chorus:


Outro:

D C Bb A
G:—————————————————————————————————————————————————————————————
D:—————————————————————————————————————————————————————————————
A:—5—————5—3————3—1—————1—0—————3——————————————————————————————
E:—————————————————————————————————————————————————————————————


Transcribed by Christopher Funicelli
Comments or suggestions, please email me at cfunz@aol.com
or visit ethanbrand.com


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top