Filter — Hey Man Nice Shot (ver 2) bass tabs

Song: Hey Man Nice Shot
Artist: Filter
Album: Short Bus (1995)
Bassist: Richard Patrick
Tabbed by LoudLon for BigBassTabs.com

Standard tuning, Drop D (DADG)

LEGEND:
/ = slide up
= slide down


INTRO (x4):

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—|—3/5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—65—5—5—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


VERSE 1 (x8):

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—|—3/5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—65—5—5—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


PRE—CHORUS (x4):

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—|—3/5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—65—5—5—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


CHORUS 1 (x2):

G |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—|—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—|—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


PRE—VERSE (x4):

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—|—3/5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—65—5—5—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


VERSE 2 (x8):

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—|—3/5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—65—5—5—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


PRE—CHORUS (x4):

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—0—0—0—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—3—3—|—3/5—5—5—5—5—5—5—5—6—6—6—65—5—5—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


CHORUS 2 (x4):

G |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—|—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—|—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


INTERLUDE (x2):

G |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—|—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—|—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &


OUTRO (x2):

G |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A |———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D |—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—10—12—0—|—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—10—9—0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

(after 2nd time)
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————||—————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————||—————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————||—————————————————|
D |—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—5—7—0—|—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—5—3—0—||—0———————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Follow along with the song:
https://www.youtube.com/watch?v=I3yvFmi_q1M

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top